Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

przeto?

przeto?Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

| próba podsumowania: perspektywy, możliwości, postulatyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

 

Grzegorz Gauden

 

 

Krystyna Pietrych

 

 

Stanisław Koziara

 

 

Tadeusz Budrewicz

 

 

dyskusja

 

przeto? / całość

pobierz