Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

PANELE I DYSKUSJE

przepisywanie kanonu
| zagadnienia modernizacji języka literatury dawnejBezpośredni odnośnik do tego akapitu


uwspółcześniać?Bezpośredni odnośnik do tego akapitu


| potrzeba modernizacji, granice zabiegów modernizacyjnych,
bilans zysków i strat


inne obszary językowe, inne tradycjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu


| rekonesanse: główne tendencje, konkretne rozwiązania


modernizacje, adaptacje, parafrazyBezpośredni odnośnik do tego akapitu


| współczesność zyskana w prze­kładzie, praktyka teatralna,
wznowienia literatury dawnej, popularyzacja


z perspektywy dydaktykiBezpośredni odnośnik do tego akapitu


| staropolszczyzna dzisiaj, lektury szkolne, glottodydaktyka,
literatura dla dzieci i młodzieży


przeto?Bezpośredni odnośnik do tego akapitu


| próba podsumowania: perspektywy, możliwości, postulaty