Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

Przepisywanie kanonu to program Instytutu Książki zainicjowany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską. Przedsięwzięcie zmierza do kulturowego odzyskania polskiej literatury dawnej, do pogłębionego i pełniejszego, niż ma to miejsce obecnie, włączenia jej żywej i twórczej obecności we współczesną kulturę.

inne obszary językowe

inne obszary językowe, inne tradycjeBezpośredni odnośnik do tego akapitu

| rekonesanse: główne tendencje, konkretne rozwiązaniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

 

Magdalena Barbaruk

 

 

Piotr Fast

 

 

Jacek Gutorow

 

 

Krzysztof Jarosz

 

 

Katarzyna Kuczyńska-Koschany

 

 

dyskusja panelistów

 

 

inne obszary językowe, inne tradycje / całość

pobierz