Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pożary w Lublinie

Lublin był trawiony przez pożary wielokrotnie na przestrzeni swoich dziejów. Wiele z nich miało miejsce jeszcze przed powstaniem źródeł pisanych i świadczą o nich tylko ślady odkryte podczas prac archeologicznych. Trzeba też pamiętać, ze nawet gdy o jakiejś pożodze znaleźć można wzmianki w źródłach, to w miarę upływu czasu daty i szczegóły potrafiły ulec zatarciu. Z tego powodu, nie zawsze można też było dotrzeć do różnych interesujących szczegółów związanych z pożarami. Jednak mimo to staraliśmy się z dostępnych nam źródeł wydobyć jak najwięcej. Zawarte tu zostały między innymi ich daty, ale też informacje o skutkach jakie ze sobą niosły, a niekiedy i cudownych wydarzeniach czy okolicznościach jakie im towarzyszyły. Pożary to także ludzie-świadkowie ale i ofiary. To też przestrzeń w mieście i poza nim, jaka padała pastwą płomieni.