Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

O upamiętnianiu pożaru z 1719 roku.

W jednej z bocznych kaplic Bazyliki oo. Dominikanów znajduje się niezwykły obraz „Pożar miasta Lublina”. Przedstawia on ogarnięte pożarem miasto, przez które idzie procesja dominikańska z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Obraz upamiętnia wydarzenie, które miało miejsce 2 czerwca 1719 roku. Tego dnia w czasie burzy rozpoczął się pożar. Ponieważ wydawało się, ze nic nie powstrzyma gwałtownie rozprzestrzeniającego się ognia, ojcowie dominikanie zwrócili się o pomoc do Boga, wyruszając procesją naprzeciw pożarowi. Dzięki modlitwom stał się cud, ogień został opanowany. Na pamiątkę wydarzeń powstał obraz, który do dziś zdobi jedną z kaplic Bazyliki oo. Dominikanów. Także my, postanowiliśmy upamiętnić te szczególne wydarzenia wyruszając śladami dominikańskiej procesji w barwnym korowodzie.