Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dziś postrzegamy ogień holistycznie. Bezpośrednio doświadczamy go jako czysty płomień, ceniąc jego zmysłowe i uspokajające właściwości nieraz skłaniające do refleksji, czasem tęskniąc za jego obecnością w pierwotnej postaci. Żywioł ten współcześnie oswojony i kontrolowany, nie budzi w nas takiej grozy jak w czasach Hezjoda, aczkolwiek współczesne spektakularne obrazy medialne ognistych katastrof wzmacniają ich walor tragiczności. Dawniej w skutecznej walce z pożarami przeszkadzały przesądy na temat ognia, które możemy powiązać z kultem tego żywiołu obecnym już w pierwotnych wierzeniach ludów indoeuropejskich. Różne kultury ceniły te jakości ognia, które wyrażają wieczność i zmienność, konflikt i harmonię, doskonale oddając naturę rzeczywistości.