Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Walka z ogniem przybierała wraz z upływem czasu rożne formy. Oprócz poszukiwania nowych narzędzi czy najskuteczniejszych metod zwalczania ognia w sferze praktycznej, zaczęto też zwracać uwagę na zapobieganie pożarom poprzez wprowadzenie regulacji prawnych i rozciąganie ich na różne dziedziny życia . Za łamanie tychże przewidziano różnego rodzaju sankcje. Rozwój tych regulacji to także okazja do szerszego spojrzenia na realia życia w dawnych czasach i zarazem ewolucję w postrzeganiu zagrożenia jakie stanowił kiedyś ogień.