Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ogień od zarania dziejów był wielkim wrogiem ludzi żyjących na małej przestrzeni najpierw osad a potem coraz większych miast. Miasta ewoluowały na przestrzeni wieków, co nie pozostawało bez wpływu zarówno na pożary, jak i podejmowane próby zapobiegania im.
Rósł i zmieniał się też arsenał narzędzi służących do zwalczania ognia, obok starych pojawiały się nowe a i te udoskonalano. Oprócz tego w ramach ochrony rozumianej szerzej, wprowadzano też nowe normy i zasad regulujące życie w miastach, w tym np. nowe materiały zmniejszające niebezpieczeństwo wybuchu i późniejszego rozprzestrzeniania się ognia.
Te bardzo powolne i rozłożone w dość długim czasie procesy doprowadziły ostatecznie do powstania profesjonalnych jednostek straży pożarnej i rozwoju nowoczesnych form ochrony przeciwpożarowej.