Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

O trasie w skrócie

Lubelska Trasa Podziemna to niemal 300 metrowa atrakcja o charakterze turystyczno - edukacyjnym przebiegająca pod Starym Miastem. Trasa zaczynająca się w budynku Trybunału Koronnego powstała dzięki połączeniu kilkunastu staromiejskich piwnic,  rozłożonych na trzech kondygnacjach. Większość trasy przebiega na głębokości 8-12 metrów. Przejście przez trasę to nie tylko spacer półmrocznymi,  tajemniczymi korytarzami, ale też wędrówka przez historię i legendy Lublina. Przybliżane są one przez opowieść przewodnika i ekspozycję składająca się m.in. z cyklu makiet obrazujących rozwój przestrzenny miasta. Czas podróży w czasie  to ok. 40 min.

FAQ

FAQ

Słowa kluczowe