Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lapidarium

 

 

Lapidarium

Przez wieki zmieniał się wygląd budynków w mieście, zmieniała się ich konstrukcja, ale też dekoracja - detal architektoniczny. Kamienice niszczały, były przebudowywane lub zastępowane nowymi. Czasami był to proces długotrwały, niekiedy działo się tak skutkiem kataklizmów. Po tych przemianach pozostawały w przestrzeni Starego Miasta ułomki, w większości w postaci zwyczajnego gruzu ale też cennych fragmentów zdezintegrowanego detalu architektonicznego. Pewna grupa tych cennych okruchów pozostałych z dekoracji gotyckich i renesansowe kamienice Lublina, zgromadzona w czasie prac renowacyjnych i inwentaryzacyjnych na Starym Mieście znalazła swe schronienie w korytarzach Trasy. Przechodząc przez jej pomieszczenia wśród fragmentów można podziwiać piękne renesansowe rozety czy ozdobnie rzeźbione nadproża jakie niegdyś zdobiły fasady domów lubelskich mieszczan.

 

Słowa kluczowe