Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Inscenizacje

Inscenizacje

Zwiedzanie z inscenizacją zawieszone do odwołania

W każdy poniedziałek zwiedzaniu Lubelskiej Trasy Podziemnej od lat towarzyszy dodatkowa atrakcja w postaci teatralizowanej opowieści legend lubelskich. Obecnie w mrocznych korytarzach możemy posłuchać „Wspomnień szczurołapa” prezentujących najbarwniejsze lubelskie legendy lub „Opowieści lubelskiego balwierza” przypominające archiwalne historie związane z epidemiami które nawiedzały niegdyś miasto.

Pomysł prezentowania teatralizowanych opowieści w przestrzeni trasy, zrodził się u samego początku jej istnienia. Ciemne korytarze i tajemnicze sale wprost zachęcały do rozwijania w nich legendarnych narracji. Początkowo skupialiśmy się na działaniach parateatralnych realizowanych okazjonalnie z młodzieżą szkól lubelskich. Z czasem pojawił się pomysł wprowadzenia tego typu opowieści jako dodatkowej cyklicznej atrakcji w trasie. W pierwszym sezonie realizacji zamierzenia kilkunastominutową „Legendę o czarciej łapie” przedstawiała amatorska grupa „Gabinet Teatralny” złożona z e studentów lubelskich uczelni w kolejnych, aż do 2017 r. zadanie to przejął, zaprzyjaźniony z pracownikami trasy, lubelski przewodnik, rekonstruktor historyczny i aktor amator śp. Marek Kasprzyk. Jego cotygodniowe teatralizowane opowieści stały się szybko jednym z bardziej rozpoznawanych wyróżników lubelskich podziemi. Gawędy wzbogacane śpiewem, ruchem scenicznym i kostiumem ukazywały lubelskie legendy z różnych perspektyw. Pierwszą premierą były chyba najbardziej uniwersalne „Lubelskie opowieści wędrownego dziada”, kolejnymi „Z kroniki diabła Czarciwąsa” ukazujące lubelskie historie z czartowskiej perspektywy, „Zza klasztornej furty czyli niezwykłe historyje brata Fabiana” prezentujące legendy dominikańskie oraz „Żmij w podziemiach czyli historia o lubelskim smoku opiekuńczym”. Kolejną realizacja miały być legendy żydowskiego miasta. Pracę nad tym projektem przerwała niestety niespodziewana śmierć aktora. Po ponadrocznej przerwie teatralne opowieści powróciły do podziemi w roku 2019.

Dziś w postaci wędrujące po lubelskich podziemiach wciela się animator kultury Konrad „Kilm” Kowalski.

 

Słowa kluczowe