Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zaczarowany Lublin - idea

Festiwal „Zaczarowany Lublin” był projektem cyklicznym o charakterze edukacyjno-artystycznym adresowanym do dzieci i młodzieży, realizowanym w latach 2010-2015 przez Lubelską Trasę Podziemną w nawiązaniu do jej charakterystycznego położenia.

Lubelska Trasa Podziemna łączy bowiem dwa miejsca związane z legendami: budynek dawnego Trybunału Koronnego, w którym odbył się słynny sąd diabelski, ( „Legenda o Czarciej Łapie”), z placem Po Farze, na którym księciu Leszkowi Czarnemu przyśnił się Archanioł Michał. Niektórzy powiadają też, że zza ścian krętych i mrocznych podziemnych korytarzy dobiegają czasem dziwne odgłosy, być może wydaje je tajemniczy i opiekuńczy smok lubelski -Żmij...

Ideą poszczególnych edycji Zaczarowanego Lublina było to by autorami bądź współtwórcami nowych atrakcyjnych narracji na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny, jakim są legendy i podania, były same dzieci i młodzież. Taki sposób tworzenia opowieści o Lublinie i regionie, dzięki budzeniu podmiotowej świadomości miejsca, budował nadzieję na odmienienie miasta, jego zaczarowanie.

Każda edycja festiwalu posiadała, mimo podobnego schematu, swoja odrębną charakterystykę. Poszczególnym edycjom towarzyszyły warsztaty edukacyjne i konkursy związane z opowieściami oraz legendami Lublina i Lubelszczyzny. Przygotowywały one młodych uczestników do prezentacji swoich umiejętności w finale festiwalu odbywającym się na Rynku Starego Miasta i w przestrzeni Trasy. Był więc konkurs na teatralizowaną opowieść legendy bądź ludowego podania, konkurs plastyczny na najlepszy film - animację związany z wyżej wymienioną tematyką., konkurs na najciekawsze legendarne przebranie, czy konkurs na prezentację kreatywnej legendarnej opowieści o mieście.

Warsztaty poświęcone były m.in.sztuce opowiadania, tworzeniu animacji filmowej, poznawaniu zasad projektowania mechaniki gier planszowych czy testowania gier platformowych i oczywiście samym legendom. Działania warsztatowe były przyczynkiem do powstania przy okazji poszczególnych edycji festiwalu materiałów edukacyjnych w postaci animacji Legend lubelskich, gier planszowych związanych z legendami, czy puzzlli o legendach Lublina i podaniach ludowych regionu. Udało się też stworzyć wielkoformatowe klocki odwzorowujące układ średniowiecznego Lublina będące scenografia do opowieści. Przy okazji festiwalu wydano też pięknie ilustrowane Legendy Lubelskie Józefa Czechowicza i publikację „Anioły i Diabły” będąca zbiorem materiałów edukacyjnych do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu.

Większość edycji Festiwalu dofinansowana była ze środków MKiDN

Słowa kluczowe