Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Działania w przestrzeni

Działalność Lubelskiej Trasy Podziemnej nie ogranicza się jedynie do przestrzeni pomieszczeń trasy. Od samego początku Pracownia Edukacji Historycznej opiekująca się trasą wychodzi również z inicjatywą w szeroko rozumianą przestrzeń miasta. Tak było już w dniu inauguracji obiektu, który obfitował w plenerowe działania. Nie zmieniło się to do dziś, bowiem integralną częścią aktywności Trasy jest m.in. organizowanie wydarzeń cyklicznych lub o charakterze jednorazowym mających na celu propagowanie historii i kultury Lublina. Część z nich to działania plenerowe, mające charakter happeningów, które dzięki ciekawej i barwnej oprawie łatwo przemawiają do wyobraźni uczestników zarówno tych najmłodszych, którzy dopiero poznają dzieje swojego miasta, jak również do młodzieży i dorosłych.
Lubelska Trasa Podziemna zaprasza co roku na "Pożar Lublina" upamiętniający cudowne ocalenie miast z pożogi oraz "Misterium Dzwonu" przypominające o nieistniejącym już dziś kościele farnym i jego patronie. Czas płynie nieubłaganie więc o innych, historycznych już działaniach Trasy takich jak np. „Festiwal zaczarowany Lublin”, przeczytasz w zakładce Działania archiwalne.

Słowa kluczowe