Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dostępność Trasy

Dostępność Trasy

Lubelska Trasa PodziemnaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Zostały one częściowo połączone korytarzami i w ten sposób pod miastem powstał podziemny korytarz łączący Trybunał Koronny z Placem po Farze. Obiekt ma charakter turystyczno-edukacyjny.
Adres placówki: ul. Rynek 1, 20 – 400 Lublin

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.Bezpośredni odnośnik do tego akapitu


Lubelska Trasa Podziemna ma swój początek w piwnicach budynku Trybunału Koronnego przy ul. Rynek 1. Ze względu na zabytkowy charakter budynków przez które przebiega, trasa nie posiada rozwiązań ułatwiających zwiedzanie osobom z niepełnosprawnością ruchową (wind, podjazdów itp.)

 

Wejście dla zwiedzających znajduje się w bocznej (północnej) elewacji budynku.

 

Prowadzi do niego 11 schodów o średniej wysokości 15 cm. Zejście  nie jest wyposażone w poręcze bądź pochylnię.

Wyjście o analogicznej konstrukcji  znajduje się na Placu po Farze.

 

Nawierzchnia na Starym Mieście wykonana jest  granitowej kostki o nierównej powierzchni mogącej sprawiać trudność w czasie poruszania.

Trasa przebiega przez kilka poziomów piwnic. Posadzka wykonana jest cegły klinkierowej . Wewnątrz panuje półmrok, korytarz oświetlony jest sztucznym światłem o przyjemnej ciepłej temperaturze. Źródła światła zlokalizowane są na całej długości trasy, w ścianach na wysokości około 80 cm nad podłogą. 

 

Poręcze zainstalowane są na wszystkich dłuższych odcinkach schodów.

W trakcie zwiedzania turyści pokonują 160 schodów średniej wysokości 21 cm, rozmieszczonych w różnych częściach korytarzy.

 

Przejście z pierwszej do drugiej sali  ekspozycyjnej przebiega przez niski portal o wysokości 152 cm i szerokości 80 cm.

 

Większa część przejść w trasie ma szerokość ponad 125 cm, w niektórych fragmentach nawet 225 cm a wysokość głównego korytarza i korytarza końcowego wynosi ok. 205 cm.

W dolnej kondygnacji zlokalizowanej około – 10 metrów pod ziemią, znajduje się odcinek o długości około 12 metrów a na nim przewężenie złożone z trzech przejść zamkniętych łukiem, w których wysokość pierwszego i ostatniego to 190 cm a środkowego 170 cm, szerokość wynosi odpowiednio 70 cm i 63 cm.

 

Nie istnieje alternatywna droga zwiedzania.

 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzrokuBezpośredni odnośnik do tego akapitu


Lubelska Trasa Podziemna ma swój początek w piwnicach budynku Trybunału Koronnego przy Rynku 1.

 

Wejście dla zwiedzających znajduje się na bocznej, prawej elewacji budynku.

 

Prowadzi do niego 11 schodów o średniej wysokości 15 cm. Przy schodach brak jest poręczy.

 Wyjście  o analogicznej konstrukcji znajduje się na placu Po Farze.

 

Nawierzchnia na Starym Mieście wykonana jest z granitowej kostki o nierównej powierzchni mogącej sprawiać trudność w czasie poruszania. Lubelską Trasę Podziemną można zwiedzać w asyście psa przewodnika jednak należy wziąć pod uwagę, że dźwięki 10 minutowej prezentacji są bardzo głośne i mogą być nieprzyjemne dla zwierząt. Trasa przebiega przez kilka poziomów piwnic. Posadzka wykonana jest z wypalanej cegły klinkierowej. Wewnątrz panuje półmrok, korytarz oświetlony jest sztucznym światłem o przyjemnej ciepłej temperaturze. Źródła światła zlokalizowane są na całej długości trasy w ścianach na wysokości około 80 cm nad podłogą. Poręcze zainstalowane są na wszystkich dłuższych odcinkach schodów.

W trakcie zwiedzania turyści pokonują 160 schodów średniej wysokości 21 cm rozmieszczonych w różnych częściach korytarzy. Większość przejść w trasie ma szerokość ponad 125 cm, w niektórych fragmentach nawet 225 cm a wysokość głównego korytarza i korytarza końcowego wynosi ok 205 cm.

Przejście z pierwszej do drugiej sali ekspozycyjnej przebiega przez niski portal o wysokości 152 cm i szerokości 80 cm.

 

W dolnej kondygnacji zlokalizowanej około – 10 metrów pod ziemią znajduje się odcinek o długości około 12 metrów a na nim przewężenie złożone z trzech przejść zamkniętych łukiem, w których wysokość pierwszego i ostatniego to 190 cm a środkowego 170 cm, szerokość wynosi odpowiednio 70 cm i 63 cm.

 

Ze względu na specyfikę wnętrz a w szczególności na niskie stropy, wąskie przejścia, dużą ilość schodów zalecamy zwiedzanie w towarzystwie osoby asystującej.

Trasa nie posiada wewnątrz oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

W obecnej chwili nie posiadamy przestrzennych modeli odwzorowujących makiety miasta, modeli poszczególnych budowli ani nagrań z audiodeskrypcją.

 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchuBezpośredni odnośnik do tego akapitu


W obecnej chwili na terenie Lubelskiej Trasy Podziemnej nie można skorzystać z pętli indukcyjnej ani pomocy tłumacza języka migowego.

W przypadku zgłoszenia grupy zorganizowanej zapewniamy dodatkowe oświetlenie dla tłumacza PJM. Turystom indywidualnym na życzenie wypożyczamy skrypt wspomagający spisany w języku polskim.

 

BiletyBezpośredni odnośnik do tego akapitu


Zakup biletów odbywa się za gotówkę, na miejscu u pracownika trasy, na 5 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.

 

Między poszczególnymi godzinami wejść krata jest zamknięta. Pierwszeństwo wejścia do obiektu przysługuje osobom które dokonały wcześniejszej rezerwacji na daną godzinę. Spóźnienie traktowane jest jako rezygnacja ze zwiedzania. Cena biletu normalnego to 20 zł, ulgowego 16 zł. (ulga przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom, opiekunowi osoby z niepełnosprawnością)

Bilet edukacyjny w cenie 14 zł przysługuje uczniom w zorganizowanej grupie złożonej z minimum 10 osób i opiekuna.

 

Bilety dla turystów indywidualnych do nabycia przez Internet z maksymalnym wyprzedzeniem 1 miesiąca, nie później jednak niż na godzinę przed wybranym,  planowym wejściem.

Sprawdź dostępność  terminów i KUP BILET ONLINE

 

DojazdBezpośredni odnośnik do tego akapitu


Do Lubelskiej Trasy Podziemnej można dotrzeć komunikacją miejską oraz samochodem. Najbliższe przystanki to „Brama Krakowska 02” (1032) oraz „Brama Krakowska 04” (1034).

Na przystanku „Brama Krakowska 02” zatrzymują się autobusy o numerach 04 i 39.

 

Z kolei na przystanku „Brama Krakowska 04” zatrzymują się autobusy o numerach 01, 06, 17, 23, 156, 160.

 

Oba przystanki znajdują się po przeciwnej stronie ulicy. Należy przez nią przejść i kierować się wzdłuż parkingu w stronę Archikatedry, a następnie przejść przez Bramę Trynitarską i kierować się prosto. Nawierzchnia w tej części miasta wykonana jest z płyt chodnikowych oraz nieoszlifowanej granitowej kostki.

Do Lubelskiej Trasy Podziemnej można dotrzeć również od strony ulicy Lubartowskiej z przystanku „Brama Krakowska 01” (1031), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 01, 04, 06, 17, 39, 156, 160.

 

Na ulicy Lubartowskiej znajduje się również przystanek autobusowy „Brama Krakowska 03” (1033), na którym zatrzymują się autobusy o numerach 05, 22, 52.

 

Aby dotrzeć do Trybunału Koronnego należy zawrócić i iść pod górę w kierunku Bramy Krakowskiej (po lewej stronie) wejść na Stare Miasto i kierować się prosto ulicą Bramową.

Po prawej, na środku Rynku stronie znajduje się budynek Trybunału Koronnego, ma on jasno piaskową barwę.

 

Parkingi Bezpośredni odnośnik do tego akapitu


Najbliższy parking znajduje się na Placu Katedralnym przy ulicy Królewskiej 10. Jest to parking niestrzeżony, płatny, całodobowy. Opłaty należy uiszczać w parkomacie znajdującym się na placu. Na parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

 

Kolejny to Parking Arkady - pomiędzy ulicami Świętoduską i Lubartowską.

Jest to parking płatny, niestrzeżony. Czynny w godz. 8:00 – 18:00. Opłaty należy uiszczać u dyżurnego pracownika parkingu.

 

Parking na placu Zamkowym

Parking miejski, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18.00. Płatność w parkomacie.

 

Inne niedogodności w Lubelskiej Trasie PodziemnejBezpośredni odnośnik do tego akapitu


brak windy oraz schodołazu,
brak pochylni i podjazdu,
brak toalety,
wąskie przejścia, niskie sklepienia,
występowanie dźwięków o wysokim poziomie głośności,
efekty stroboskopowe, które mogą wywołać atak epilepsji,


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem pod nr tel. 81 534 65 70 lub e-mailowy: [email protected] lub z oddziałowym koordynatorem do spraw dostępności pod adresem: [email protected] 

Jeżeli po odwiedzeniu naszej wystawy mają Państwo uwagi lub sugestie dotyczące dostępności zapraszamy do ich zgłaszania. Pomogą nam one lepiej dostosować przestrzeń do Państwa potrzeb.

Słowa kluczowe