Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Diabeł Rewera z Czartowczyka

We wsi zwanej dziś Czartowczykiem, mieszkał niegdyś przystojny i elegancki diabeł. Miał on w zwyczaju chodzić po wiosce i pukać do drzwi mieszkańców. Ci, którzy mieli święcona wodę szybko pozbywali się natręta, natomiast gdy wody zabrakło diabeł wchodził do domu i żądał złotych monet. Gdy trafiał na biedną chałupę, której mieszkańcy nie mieli nic, międlił tylko ze złością jakieś przekleństwa pod nosem, po których na biedaków spadały same nieszczęścia. Mieszkańcy okolicznych wsi zaczęli wtedy wioskę nazywać Czartowczykiem. Z czasem Rewera zniknął ze wsi i pozostała po nim tylko nazwa i opowieść o pazernym diable.

Słowa kluczowe