Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ceny biletów

Ceny biletów

Ceny biletówBezpośredni odnośnik do tego akapitu

ZWIEDZANIE

Bilet normalny -35 zł.

Bilet ulgowy* - 27 zł.

Bilet edukacyjny**- 23 zł.

 

ZWIEDZANIE Z INSCENIZACJĄ

Bilet normalny - 42 zł.

Bilet ulgowy* - 37 zł.

Bilet edukacyjny**-30 zł.

 

 

*Bilet ulgowy przysługuje:

- uczniom 
- studentom do 26 roku życia
- emerytom
- kombatantom i weteranom wojennym
- posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
- osobom z niepełnosprawnością
- posiadaczom Lubelskiej Karty Seniora
- posiadaczom Karty Polaka
- osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla kultury polskiej" lub wyróżniony tytułem honorowym "Zasłużony dla kultury narodowej"

 

**Bilet edukacyjny przeznaczony jest dla grup szkolnych (min.10 osób) pod opieką nauczyciela.

**Bilet edukacyjny przeznaczony jest :dla zorganizowanych grup szkolnych pod opieką nauczyciela.

Bilet bezpłatny przysługuje:

- opiekunowi zorganizowanej grupy szkolnej w wymiarze 1 opiekun - 10 uczniów
- posiadaczom Karty Rodzina 3+
- opiekunowi osoby z niepełnosprawnością
- Honorowym Obywatelom Miasta Lublin
- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego,  Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis"

 

Słowa kluczowe