Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Anioły i Diabły - publikacja

Anioły i Diabły - publikacja
Fragment okładki publikacji Anioły i Diabły...

Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna. Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu"   zostały wydane w 2012 roku w ramach Festiwalu Zaczarowany Lublin. Publikacja ilustrowana jest przez Roberta Sawę a obwolutę książki stanowi typograficzna wersja planszy gry "Blaszany kogucik"

"...publikacja jest zbiorem tekstów o różnorodnym charakterze. Zgodnie z kolejnością ich umieszczenia w książce są to: materiały po warsztatowe, hasła powiązane z opracowanymi relacjami  mieszkańców Lubelszczyzny- nagranymi i  zapisanymi zgodnie z metodologią historii mówionej, esej na temat demonologii w kulturze żydowskiej oraz krótkie szkice na temat gier i zabaw oraz ich potencjału edukacyjnego."

Pierwszą część publikacji stanowią "Refleksje dydaktyczne płynące ze zrealizowanych w 2012 roku w ramach projektu "Anioły i Diabły - Zaczarowany Lublin Festiwal legend Lubelszczyzny" warsztatów z konstruowania gier planszowych na bazie dziedzictwa kulturalnego regionu..."

"Druga i najobszerniejsza część publikacji, autorstwa Piotra Lasoty, to opis trzech zagadnień kultury ludowej: obrzędowości zaprezentowanej zgodnie z rytmem życia przyrody i człowieka, magii i demonologii. materiał został przez autora uporządkowany i przedstawiony w formie haseł, których istotną część stanowią relacje mieszkańców Lubelszczyzny nagrane i spisane w ramach badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby niniejszej publikacji i realizowanych warsztatów."

"Ślady po średniowiecznym cyklu legend czy dawnych obrzędach magicznych można jeszcze odnaleźć w w grach i zabawach ludowych. Tej części ludzkiej aktywności poświęcony jest ostatni rozdział publikacji."

Fragmenty ze wstępu do publikacji  autorstwa Moniki Krzykały koordynatorki projektu