Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

O animacjach

Legendy i mity stanowią ważny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Opowieści te pierwotnie przekazywane ustnie stały się z czasem czymś w rodzaju nici nierozerwalnie łączącej całe pokolenia. Sięgając do nich możemy porównać nasz współczesny światopogląd z tradycyjnym spojrzeniem naszych przodków na problemy moralności, zjawisk przyrody, śmierci a nawet zjawisk czy istot nadprzyrodzonych.
Niejednokrotnie, w prostych z pozoru i często niezwykle barwnych opowieściach, możemy odnaleźć echa ważnych dla danego regionu wydarzeń historycznych, jak na przykład wspomnienie, związane z legendą „O śnie Leszka Czarnego”, najazdu pogańskich plemion na Lublin. Z czasem opowieści zaczęto spisywać a dziś dysponujemy także innymi nośnikami by przekazywać je dalej. Animacje tutaj prezentowane, będące interpretacją kilku lubelskich legend, powstały w czasie warsztatów dla dzieci i młodzieży towarzyszących kolejnym edycjom historycznego już Festiwalu „Zaczarowany Lublin”. Festiwalu dedykowanego legendom Lublina i Lubelszczyzny.