W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Żyrardów

Akcja „Podaruj wiersz” w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Żyrardów

W miesiącu październiku społeczność szkolna w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie (szkoła ponadpodstawowa: technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia) wzięła udział w projekcie Fundacji im. Z. Herberta „Podaruj wiersz”. Nauczyciele – bibliotekarze: Marzena Szustakowska i Krystyna Dziedzic zaproponowały uczniom przepisywanie wierszy poetów polskich i podarowanie tekstów nauczycielom i pracownikom szkoły podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. I tak przed lekcjami, na przerwach i po lekcjach, w bibliotece szkolnej i w domach, uczniowie przepisywali wiersze wybrane przez siebie lub z pomocą nauczycielek. Wiersze przepisywano na papeterii przysłanej dzięki uprzejmości Fundacji. A potem podarowali nauczycielom i pracownikom szkoły. Każdy otrzymał wiersz, który był wybrany dla konkretnej osoby. Akcja-niespodzianka „Podaruj wiersz” przygotowana przez uczniów sprawiła wszystkim wiele radości i wzruszeń.  Fotorelacja z akcji została umieszczona w mediach społecznościowych – na fanpage’u „Głos szkół”. Otrzymaliśmy na fb prośbę o przesłanie przepisanego wiersza dla emerytowanej nauczycielki, która była zachwycona akcją. Prośba oczywiście została spełniona, a wiersz został podarowany pani przez ucznia klasy maturalnej. Bez wątpienia akcja „Podaruj wiersz” zostanie w szkole powtórzona, powoli powstają pomysły, do kogo będą adresowane wiersze.