W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Włocławek

Akcja „Podaruj wiersz” w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Włocławek

W Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku akcja Podaruj wiersz odbyła się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i podejmowanych w ramach niego przedsięwzięć. Tomiki poezji przygotowane przez młodzież zostały przekazane do Młodzieżowego Ośrodkowa Wychowawczego we Włocławku. Organizatorkami akcji Podaruj wiersz na terenie Samochodówki byli nauczyciele bibliotekarze: mgr Wioletta Klepacz i mgr Agata Kurzępa.