W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Wisła

Akcja „Podaruj wiersz” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Wisła

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle wzięła udział w akcji Podaruj wiersz zapraszając klasy Ib i Ic z Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle oraz IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle.