W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Wierzbinek

Akcja „Podaruj wiersz” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Wierzbinek

Akcja przeprowadzona w naszej bibliotece "Podaruj wiersz" znalazła swój  finał. Wszystkie wiersze zostawione nam przez czytelników miały być wysłane, np.  do instytucji pomocy społecznej. My wybraliśmy Dom Opieki Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Właśnie dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć w Spotkaniu Poetyckim "Podaruj wiersz", gdzie kilka wybranych wierszy zostało odczytanych przez mieszkańców DPS. Nastrojowa muzyka, świece, rozsypane liście i wszechobecne krasnale towarzyszyły nam podczas spotkania. Było pięknie i nastrojowo. To była chwila na refleksję i  zatrzymanie się w tym pędzącym świecie - gdzie słowo poezji nadaje sens, nadzieję, a niekiedy oparcie. Wiemy też, że wiersze zostaną przekazane kolejnej instytucji.