W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Tczew

Akcja „Podaruj wiersz” w Zespole Szkół Branżowych im. Księcia Sambora II w Tczewie. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

28.11.2019 w Zespole Opiekuńczym przy ulicy Niepodległości 10 nastąpiło podsumowanie akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Idea projektu powstała z inicjatywy fundacji Herberta oraz nauczycieli bibliotekarzy tczewskich szkół. Koordynatorem całej akcji w Tczewie była Pani Anna Knieć – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Branżowych im.księcia Sambora II.

Przez cały październik i listopad uczniowie tczewskich szkół przepisywali wiersze dla osób przebywających w placówkach opiekuńczych działających na terenie naszego miasta. Łącznie udało się uczniom przygotować około 700 wierszy.

Ideą akcji było przepisanie i podarowanie wiersza jako gest sympatii,duchowego wsparcia,niesienia pociechy, podtrzymywania nadziei. Był to także akt podarowania innym swojego czasu, swojej wrażliwości i obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza i ofiarowanie go.

Dla uczniów była to również doskonała nauka kaligrafii szczególnie w czasach gdy dominuje internet i pisanie smsów.

W listopadzie uczniowie tczewskich szkół podarowali wiersze następującym instytucjom w Tczewie:

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowowiejska 18 –Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi,

Zespół Opiekuńczy MOPS ul. Niepodległości 10 – Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza,

Zespół Placówek Specjalnych – Szkoła Podstawowa nr 12 im. B. Malinowskiego, Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II,

Środowiskowy Dom Samopomocy ul Armii Krajowej 55 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia była wizyta uczniów i nauczycieli w Zespole Opiekuńczym przy ulicy Niepodległości 10 gdzie uczniowie obdarowali seniorów wierszami oraz wystąpili z przygotowanym specjalnie na ten dzień występem artystycznym.