W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Siemianowice Śląskie

Akcja „Podaruj wiersz” w Technikum nr 1 im. Z. Herberta w Siemianowicach Śląskich. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Siemianowice Śląskie

Akcja „Podaruj wiersz” odbyła się także w Zespole Szkół Cogito Technikum nr 1 im Zbigniewa Herberta w Siemianowicach Śląskich - przepisane przez uczniów wiersze przekazane były pracownikom Świetlicy Środowiskowej, Bibliotece Miejskiej oraz uczestnikom Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i pracownikom szkoły.