W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Prudnik

Akcja „Podaruj wiersz” w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji

Prudnik

Kiedy przystępowaliśmy do akcji „przepisz, podaruj” nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że poezja, spychana przez realia życia na margines ma taką siłę. Okazało się, że sporo osób czyta wiersze, lubi je i chciałaby je popularyzować, choćby przez ofiarowanie ich innym.  Dzięki podjętym działaniom wyodrębniła się grupa osób, która podjęła trud wyszukania odpowiedniego wiersza, często porównania z wierszami wybranymi przez inne osoby, czyli selekcja miała dość ostre kryteria, zatrzymania się nad chwilą, która zaowocuje bilansem „towarzyskim” czyli komu ofiarować wiersz i dlaczego oraz jaką oprawę nadać temu wydarzeni (w tym przypadku swoją rolę odegrały przygotowane przez wydawnictwo papeterie).

Adresaci wierszy byli różni: koleżanki, koledzy, nauczyciele, osoby bliskie (w rodzinie i poza nią, np. pradziadek), a nawet strażacy…

Ciekawym efektem wspólnego obcowania przy pracy związanej z przepisywaniem i adresowanie wierszy była integracja grupy, a wymiana informacji owocowała poznawanie twórczości poetyckiej, współczesnej i dawniejszej, polskiej i obcej…

W wierszach, które zostały wyszukane, przepisane i ofiarowane dominował jednak Zbigniew Herbert.