W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Opole

Akcja „Podaruj wiersz” w bibliotece szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 w Opolu im. Przyjaźni Narodów Świata. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Opole

Uczniowie naszej szkoły dnia 28 października 2019 r. wzięli udział w akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”, która polegała na wybraniu wiersza, przepisaniu go własnoręcznie na przesłanej przez fundację papeterii i podarowanie go komuś. W związku z tym, że zbliża się Święto Niepodległości, uczniowie wybierali do przepisania wiersze znajdujące się Antologii Polskiej Poezji Patriotycznej - teksty K. K. Baczyńskiego, Wł. Broniewskiego, M. Konopnickiej, Wł. Bełzy a także i Z. Herberta.

Podarowanie komuś własnoręcznie przepisanego tekstu to bardzo miły gest, gest wdzięczności i przyjaźni. To również ofiarowanie komuś swojego wolnego czasu.

Wolontariusze z naszej szkoły przed Świętem Niepodległości pojadą do Hospicjum „Betania”, Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą” oraz Domu Kombatanta, by ofiarować przepisane teksty.

Do akcji włączyli się uczniowie, pracownicy, a także goście – pani Irena z Klubu Osiedlowego „Metalchem”. W sumie udało nam się przepisać około 80 wierszy. Mamy nadzieję, że otrzymane teksty sprawią obdarowanym tyle radości, ile nam sprawiło ich przepisywanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w tak szlachetnej akcji.