W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Łęczna. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka

Akcja „Podaruj wiersz” w Zespole Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Łęczna. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka

Podaruj wiersz” w „Jagiellończyku”

W dniach 18-29 listopada 2019 r. społeczność ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka i LO Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna wzięła udział w akcji „Podaruj wiersz”. Panie polonistki: J. Kowalczyk, M. Kafarska, A. Korszla-Mazurek we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem, panią E. Salak zaproponowały odręczne przepisanie wybranych wierszy i podarowanie ich seniorom z Klubu 50 plus w Łęcznej oraz dziewczętom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Nasi uczniowie najchętniej wybierali wiersze Z. Herberta, ks. J. Twardowskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, M. Hillar, W. Szymborskiej, K. I. Gałczyńskiego i Cz. Miłosza. Podarowaliśmy piękne słowa, dobroć serca i uśmiech.

PS Nasz udział w akcji nie kończy się 30 listopada… Papeteria pozostaje w bibliotece szkolnej i wszyscy chętni będą mogli ofiarować wybrany wiersz swoim bliskim, przyjaciołom na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

Emilia Salak Nauczyciel-bibliotekarz ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.