W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Łapy

Akcja „Podaruj wiersz” w Filii Bibliotecznej w Płonce Kościelnej. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Łapy

Akcja została przeprowadzona w ramach imprezy czytelniczej “Jak nie czytam, jak czytam”.
Wiersze napisało i przygotowało ok. 20 osób.
Podczas przekazywania sobie tych wierszy – będących swoistym przekazem sympatii do wybranej osoby – dzieci czuły się ważne i wybrane...
Akcja piękna, nowatorska, ciekawa i mająca jakiś cel...