W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Kalisz

Akcja „Podaruj wiersz” w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Kalisz

Ogólnopolska akcja Fundacji im. Zbigniewa Herberta PODARUJ WIERSZ realizowana w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu doskonale wpisała się w obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie chętnie zaglądali do tomików poezji, wybierali wiersze, które chcieli podarować wybranym osobom, przepisywali na karty papeterii i przekazywali je im.