W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Daruj báseň

Daruj báseň

W Czechach, w ramach poświęconego Brunonowi Schulzowi wydarzenia Brno čte Bruna (v síti) (Brno, 18-19 listopada 2020), odbyło się działanie artystyczne Daruj báseň – zainspirowane akcją Podaruj wiersz.

O akcji mówi jej organizatorka, czeska poetka i tłumaczka, Hanele Palková:

Podarować komuś wiersz to ofiarować coś ze swojej duszy, to obdarować kogoś z całego serca czymś niematerialnym w dzisiejszym tak materialistycznym świecie… Im więcej osób w ten sposób obdarujemy, tym lepiej.

Działanie Daruj báseň polegało na przygotowaniu i rozsyłaniu wierszy-wycinanek, które uczestnicy akcji tworzyli z fraz prozy Brunona Schulza.

 

 

Więcej informacji na facebookowym profilu SchulzFest - Festival Bruna Schulze v Brně.