W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

W naszej intencji akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Copiague

Akcja „Podaruj wiersz” w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Zbigniewa Herberta w Copiague, w stanie Nowy Jork. Zdjęcia nadesłane przez instytucje biorące udział w akcji.

Copiague

Akcja "Podaruj wiersz" dotarła za ocean!

Nasze klasy 7 i 8 przyłączyły się od akcji "Podaruj wiersz". Patron naszej szkoły Zbigniew Herbert miał zwyczaj ofiarowywać swoim bliskim i przyjaciołom ręcznie napisane wiersze.
Z okazji Dnia Patrona my również ręcznie przepisywaliśmy wybrane przez siebie wiersze na specjalnych papeteriach; niektórzy podarowali je nauczycielom, część powędrowała do domów, ponieważ przeznaczeniem ich było trafić do rodziców, dziadków czy młodszego rodzeństwa.

Dorota Szczech, dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Zbigniewa Herberta w Copiague, Nowy Jork