HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources.

We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources.

We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×This Place page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zabudowa mieszkalna (przy obecnej ul. Krakowskie Przedmieście 19

Istnieją historyczne i archeologiczne przesłanki, żeby uznać, że po zachodniej stronie kamienicy była uliczka, stanowiącą pierwotną łączność pomiędzy Krakowskim Przedmieściem i ul. Zieloną (dawniej Kowalską). Uliczka ta miałaby szerokość ok. 5,5 m i przebiegałaby zasadniczo na osi N-S. Bieg uliczki nie musiał tworzyć linii prostej i prawdopodobny wydaje się jej skręt np. na wysokości obecnego budynku Zielona 16. Podczas nadzorów archeologicznych pozyskano sporo zabytków ruchomych, zaczynając od okresu późnego średniowiecza jak i młodszych. Można przypuszczać, że zabudowa mieszkalna istniała w tym miejscu już w XVI wieku, czyli znacznie wcześniej, niż możemy to uchwycić w źródłach.