The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, ul. Zamkowa 9, więzienie hitlerowskie na Zamku

niem. Gefängnis der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst (1939-1944)

Od października 1939 r. centralne więzienie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa (SiPo) i Służby Bezpieczeństwa (SD). Jedna z największych tego typu placówek w Generalnym Gubernatorstwie. Więźniowie byli poddawani brutalnym torturom, a w wielu przypadkach rozstrzeliwani.

Na Zamku osadzane były osoby różnych narodowości, przywożone z terenu całego dystryktu lubelskiego. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy, aresztowani przede wszystkim za działalność konspiracyjną lub kryminalną. W więzieniu osadzono także kilkuset Żydów, przede wszystkim specjalistów i rzemieślników różnych profesji.

Likwidację więzienia poprzedziła, trwająca kilka dni, akcja mająca na celu wymordowanie jak największej liczby osadzonych, których większość rozstrzelano w obozie na Majdanku. Ostatnią egzekucję przeprowadzono 22 lipca 1944 r., mordując na terenie Zamku około 300 więźniów.

Events (85)

Related articles

Related persons

Sources