HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, ul. Lubartowska 53, szpital żydowski

Założony pod koniec XIX w. szpital żydowski działał w tym miejscu do 1942 r. W trakcie okupacji przebywali w nim zarówno Żydzi lubelscy, jak i przyjezdni. Z uwagi na niedobór leków i personelu możliwości leczenia w placówce były ograniczone. Sytuację pogarszał nieustanny napływ nowych pacjentów. Wśród nich znalazły się również osoby szukające schronienia. 27 marca 1942 r., podczas wysiedlenia Żydów z getta, Niemcy przeprowadzili przy udziale wachmanów z Trawnik brutalną likwidację szpitala. Egzekucji części personelu i kilkuset pacjentów, nie wyłączając kobiet w ciąży i noworodków, dokonano w lesie nieopodal miejscowości Niemce. Akcją tą kierowali funkcjonariusze Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Pozostawiony przy życiu personel zmuszono do uporządkowania budynku, zaś w połowie kwietnia przeniesiono go do getta wtórnego na Majdanie Tatarskim.

Obecnie w budynku tym mieści się Szpital im. Jana Bożego. Dzięki staraniom Symchy Wajsa w 1986 r. na jego elewacji umieszczono tablicę upamiętniającą dawny Szpital Żydowski.

Events (195)

Zmarł ADACH Jerzy

Czas śmierci: 4 godzina; przyczyna śmierci: zapalenie otrzewnej po postrzale

Read more 1939-09-20

Zmarł BINEK Stanisław

Zmarł na sepsę

Read more 1939-10-13

Maps

Related articles

Related persons

Sources