The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Place page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, ul. Grodzka 11, siedziba Rady Żydowskiej (Judenrat)

Rada Żydowska, podległa niemieckiej administracji cywilnej, powstała w styczniu 1940 r. w wyniku przekształcenia Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Zadaniem Judenratu było wykonywanie dyspozycji władz niemieckich oraz administrowanie żydowskimi rejonami zamieszkania (gettem). Tragiczna rola judenratów polegała na włączeniu w proces represji, a ostatecznie wysiedleń ludności żydowskiej. Lubelski Judenrat składał się początkowo z 24 członków. Po likwidacji getta na Podzamczu liczbę tę zmniejszono do 12 osób, a Rada funkcjonowała w getcie na Majdanie Tatarskim.

Events (19)

Related articles

Related persons

Sources