The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, pl. Krawiecki 5/5a, Dom Starców przy Radzie Żydowskiej

Dom Starców przy Radzie Żydowskiej został oddzielony od Ochronki dla Sierot i przeniesiony do siedziby przy pl. Krawieckim 5/5a w kwietniu 1941 r. wskutek napływu znacznej liczby zgłoszeń o przyjęcie do placówki. W sierpniu w Domu Starców przebywało 29 osób. Podczas akcji „Reinhardt”, w ramach likwidacji getta na Podzamczu, najprawdopodobniej 27 marca 1942 r., pensjonariuszy Domu Starców (oraz Domu Inwalidów Wojennych) zamordowano na placu Krawieckim.

Obecnie w miejscu budynku przebiega jezdnia i znajduje się pas zieleni w ciągu al. Unii Lubelskiej.

Events (12)