The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, obóz koncentracyjny na Majdanku (KL Lublin)

niem. Kriegsgefangenenlager der Waffen SS Lublin (KGL Lublin)/ Konzentrationslager Lublin (KL Lublin)

Obóz na Majdanku działał od października 1941 r. do 22 lipca 1944 r., pełniąc ważną rolę w niemieckich planach germanizacji terenów wschodnich. Do lutego 1943 r. jego oficjalna nazwa to obóz dla jeńców wojennych Waffen SS w Lublinie (KGL Lublin), a następnie obóz koncentracyjny w Lublinie (KL Lublin). Pomimo podporządkowania centralnym władzom SS, znaczny wpływ na Majdanek wywierał miejscowy dowódca SS i policji Odilo Globocnik, co czyniło z KL Lublin istotne ogniwo akcji „Reinhardt”. W trakcie tej ludobójczej operacji, trwającej od wiosny 1942 r. do jesieni 1943 r., pełnił on wobec Żydów następujące funkcje: obozu pracy, rezerwuaru siły roboczej, miejsca grabieży mienia i ośrodka zagłady. Żydzi byli wówczas najliczniejszą grupą więźniów, choć trafiały tu również osoby innych narodowości, głównie Polacy i obywatele Związku Radzieckiego. Eksterminacji dokonywano poprzez katastrofalne warunki sanitarno-bytowe, wyniszczającą pracę, brutalny reżim obozowy, ale też w egzekucjach i komorach gazowych. Radykalna zmiana struktury więźniarskiej nastąpiła 3 listopada 1943 r., gdy zamordowano na Majdanku w ramach akcji „Dożynki” („Aktion Erntefest”) około 18 tys. Żydów. Był to największy jednostkowy mord w historii niemieckich obozów koncentracyjnych. Od tego czasu najliczniejszą grupą więźniów byli Polacy. Przez KL Lublin przeszło nie więcej niż 150 tys. osób, spośród których w obozie zginęło około 80 tys., w tym około 60 tys. Żydów.

Obecnie w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego działa Państwowe Muzeum na Majdanku, które powołano w listopadzie 1944 r. jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w Europie.

Events (191)

Zmarł GUTGLIK Jakub Josef

Według Wykazu wypadków śmierci za listopad... osoba zmarła 1941-11-18 na Majdanie Wrotkowskim, natomiast według Rada Żydowska w Lublinie 1939-1942 (RŻL), zesp. 891 sygn. 179, k. 59 osoba zmarła 1941-11-21 w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Read more 1941-11-18

Zgon LICHTA

Read more 1941-12-04

Zmarł WOLFRID Mietek

Read more przed 1942-01-16

Maps

Related articles

Related persons

Sources