The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Place page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, getto na Podzamczu

Zamknięta dzielnica mieszkalna na terenie historycznej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Getto funkcjonowało od 23 marca 1941 r. do akcji likwidacyjnej, która rozpoczęła się 16 marca 1942 roku. Na terenie getta przebywało około 43 tys. osób. Panowało przeludnienie, trudności z dostępem do żywności, fatalne warunki sanitarno-higieniczne, brak wystarczającej opieki medycznej. Obowiązywał zakaz opuszczania getta z wyjątkiem nielicznych Żydów, którzy posiadali specjalne zezwolenie lub byli skoszarowani na placówkach pracy. Na początku 1942 r. getto podzielono na dwie części: A i B jako przygotowanie do jego ostatecznej likwidacji. Getto na Podzamczu było pierwszym gettem zlikwidowanym w ramach akcji „Reinhardt”, Żydzi lubelscy z getta na Podzamczu byli wywożeni do obozu zagłady w Bełżcu.

Obecnie na tym obszarze znajduje się zabudowa fragmentów dzielnic Stare Miasto i Śródmieście.

Events (162)

Related articles

Related persons

Photos

Sources