HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, ul. Fabryczna - ul. Wrońska, obóz na Flugplatzu

niem. Cholmerstrasse/Wronskastrasse, Flughafenlager/Lager am alten Flugplatz

Nazwa obozu pochodzi od miejsca jego usytuowania na terenie istniejących jeszcze przed wojną zakładów lotniczych Plage–Laśkiewicz [od 1937 r. Lubelska Wytwórnia Samolotów]. Do początku 1940 r. działał tu niewielki obóz dla jeńców Wojska Polskiego, a po jego rozwiązaniu od wiosny tego roku pracowali tu doraźnie Żydzi lubelscy. Z kolei na początku 1942 r. rozpoczęto tworzenie na Flugplatzu stałego obozu pracy, który stanowił ważne ogniwo akcji „Reinhardt”. Więziono w nim głównie Żydów – kobiety i mężczyzn – zarówno polskich, jak i deportowanych z innych państw. Od wiosny 1942 r. do jesieni 1943 r., w trakcie akcji „Reinhardt”, obóz ten pełnił funkcję placu selekcyjnego dla przybywających do Lublina transportów, ale przede wszystkim był miejscem segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom. 3 listopada 1943 r. żydowskich więźniów Flugplatzu zamordowano podczas akcji „Dożynki” („Aktion Erntefest”) w pobliskim obozie na Majdanku (KL Lublin), a Flugplatz pozbawiony siły roboczej został likwidowany.

Obecnie miejsce to jest elementem powstałego w 2017 r. szlaku pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

Events (47)

Maps

Related articles

Related persons

Oral histories

Sources