The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Place page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Kamienica Krajowska (przy obecnej ul. Złotej 2)

W 1547 roku nastąpiła znaczna rozbudowa nieruchomości, która zmieniła jej wartość i rangę z budynku murowanego na kamienicę. Nastąpiła wówczas całkowita zabudowa działki w kierunku budynku Rynek 8. W wyniku przebudowy powstał trójosiowy budynek z sienią przelotową w środku. Na działce tej istniała zabudowa gospodarcza. Dane źródłowe już w XVI wieku wymieniały stajenki, kloaki i inne bliżej nieokreślone zabudowania, w miejscu których w XIX wieku powstała oficyna.

Events (1)