The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Mapa miejsc w Lublinie związanych z Idą Gliksztejn

Lublin, getto na Majdanie Tatarskim

Getto szczątkowe w Lublinie powstało w drugiej połowie kwietnia 1942 r. Na stosunkowo niewielkim obszarze przebywało około 8 tys. Żydów, którzy przetrwali likwidację getta na Podzamczu.
Część mieszkańców wywieziono do getta w Piaskach, skierowano do obozu na Majdanku oraz rozstrzelano w Lesie Krępieckim. Ostateczna likwidacja nastąpiła 9 listopada 1942 r.: około 3 tys. Żydów zabrano na Majdanek, a kilkudziesięciu do obozu pracy przy ul. Lipowej i więzienia na Zamku Lubelskim. Ok. 260 osób, w tym członków Judenratu i policji żydowskiej, rozstrzelano na miejscu. Nielicznym udało się uciec. 

Read more

Related persons

Photos

Videos

Oral histories