The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, Podzamcze i Czwartek (dwudziestolecie międzywojenne)

[mapa w trakcie uzupełniania]

Lublin, ul. Lubartowska 53, szpital żydowski

Szpital żydowski działał od końca XIX w., również w czasie funkcjonowania getta. Podczas akcji „Reinhardt”, 27 marca 1942 r. szpital został zlikwidowany. W wyniku przeprowadzonej selekcji pacjentów bez dokumentów zezwalających na pracę oraz część personelu medycznego zamordowano na miejscu. W budynku urządzono następnie szpital dla Wehrmachtu.

W 1986 r. staraniem Symchy Wajsa na elewacji budynku umieszczono tablicę upamiętniającą szpital żydowski. Obecnie w budynku mieści się Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego.

Read more

Photos