The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lubelski Lipiec '80

W latach 70. XX wieku narastający kryzys ekonomiczny spowodowany nieudolną polityką władz PRL prowadził do zastoju gospodarczego. Deficyt surowców potrzebnych do produkcji przemysłowej, brak wykwalifikowanych pracowników, ciągłe przerwy w dostawach prądu i gazu wpłynęły na ilość i jakość towarów i usług dostępnych na rynku. Impas gospodarczy przyczynił się do wzrostu cen i obniżania płac, co nasiliło niezadowolenie społeczne. Wobec działań niewydolnego systemu w 1980 roku na Lubelszczyźnie rozpoczęła się fala strajków, która w kilkanaście dni objęła aż 91 zakładów pracy. A wszystko "zaczęło się od kotleta".

Lubelski Lipiec 1980

Spis strajkujących zakładów przemysłowych

adresy historyczne:

 

CEFARM - ul. Bramowa 2


Centrala Chemiczna - ul. Chemiczna 2


Centrala Materiałów Budowlanych - ul. Łęczynska 3


Centrostal Lublin - ul. Wylotowa 10


Cukrownia Lublin - ul. Krochmalna 13


Drzewno-Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów - ul. Do Dysa 4


Elektrociepłownia - ul. Warsztatowa 4


Elektromontaż - ul. Diamentowa 1


Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet" Lublin - ul. Budowlana 3, 5


Fabryka Samochodów Ciężarowych - ul. Mełgiewska 7/9


Kombinat Budowlany - ul. Mełgiewska 76


Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane - ul. Olszewskiego 4a


Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych - ul. Energetyków 7


Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych - ul. Bohaterów ORMO 23


Lokomotywownia - ul. Gazowa 6


Lubelskie Fabryki Wag - ul. Krochmalna 24


Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane - ul. Graniczna 4


Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - ul. Wylotowa 6


Lubelskie Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych - ul. Zemborzycka 53


Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - ul. Spółdzielczości Pracy 3


Lubelskie Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" - ul. Diamentowa 5


Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych - ul. Inżynierska 3


Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych - ul. L. Herc 7


Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych - ul. Nowy Świat 32


Lubelskie Zakłady Drobiarskie - ul. Turystyczna 1


Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" - ul. Boczna Lubomelskiej 13


Lubelskie Zakłady Mięsne - ul. Turystyczna 7


Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów - ul. Droga Męczenników Majdanka 12


Lubelskie Zakłady Piwowarskie - ul. Dąbrowskiego 15


Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego - ul. Towarowa 7


Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego - Zakład Kaletniczy - ul. Lubartowska 60


Lubelskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" - ul. Diamentowa 25


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - ul. Grodzka 12


Miejski Zarząd Dróg i Mostów - ul. Składowa 24


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - ul. Garbarska 16


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - ul. Świerczewskiego 11


Miejskie Zakłady Gazownicze - ul. Diamentowa 15


MPK Lublin - ul. Nałęczowska 18


Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych - ul. Zemborzycka 59


Okręgowe Warsztaty Poczty i Telekomunikacji - ul. Energetyków 5

 

Państwowe Zakłady Zbożowe - Dwa młyny - ul. Tatarska 9 - młyn nr 1;  ul. Młyńska 13 - młyn nr 2


PKS Lublin - al. 1000-lecia

 

Polmozbyt Lublin - Droga Męczenników Majdanka 74


Pracownie Konserwacji Zabytków - ul. Grodzka 7


PRBPM "Techma" - ul. Mełgiewska 2


Przedsiębiorstwo "SUPON" - ul. Przyjacielska 4


Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych "Piecobudowa" - ul. Bursaki 7


Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa - ul. Inżynierska 8


Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów - ul. Wylotowa 12


Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Lublin - Baza Sprzęt i Transportu - ul. Turystyczna 7


Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej - ul. Gazowa 4


Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego - Głusk


Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego - ul. Energetyków 8


Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Łączności Nr 6 - ul. Sierpińskiego 26


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL"   - ul. Przeskok 18


PTSB "TRANSBUD" - al. Spółdzielczości Pracy 36


Spółdzielnia Pracy "Bajka" - ul. Skromna 5


Spółdzielnia Pracy "Permedia" - ul. Grenadierów 9


Spółdzielnia Pracy "Spoina" Lublin - ul. Bursaki 14


Spółdzielnia Pracy "Współpraca" - ul. Mełgiewska 2


Spółdzielnia Pracy Galanterii Skórzanej "Asko" - ul. Bursaki 16


Spółdzielnia Pracy Inwalidów Niewidomych - ul. Głowackiego 35


Spółdzielnia Transportu Wiejskiego - ul. Lubartowska 82


Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego - ul. Bursaki 5


Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" - ul. M. Buczka 9a


Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego - ul. Królewska 15


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego - ul. Łęczyńska 51


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego - ul. Wylotowa 5


Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "WUKO" - ul. Bohaterów ORMO 53


Zakład Chemiczny "PERMEDIA" - ul. Grenadierów 9


Zakład Mleczarski - ul. Bursaki 6


Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa - ul. Wrońska 2


Zakład Odczynników Chemicznych - ul.Mełgiewska 18


Zakład Remontowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - ul. Bursaki 6


Zakład Transportu "Elbud" - Baza - ul. Olszewskiego 4


Zakład Transportu Energetyki - ul. Pancerniaków 6


Zakład Transportu i Maszyn Drogowych - ul. Diamentowa 13


Zakłady Kuśnierskie - ul. Głowackiego 15


Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Pracy - ul. L. Herc 8


Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "LUBGAL" - ul. Wojciechowska 7


Zakłady Remontowe Energetyki - ul. Garbarska 20


Zakłady Transportu Mięsnego - ul. Turystyczna 7