The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Andrzej Kot – mapa miejsc w Lublinie

Mapa pokazuje miejsca związane z Andrzejem Kotem – lubelskim artystą grafikiem, kaligrafem, drukarzem.

ul. Podlaska 16 – pierwsze mieszkanie (do 1952 roku).
ul. Grodzka 19 – przydziałowe mieszkanie (od 1952 roku).
ul. Złota 1 – Szkoła Podstawowa nr 19; początek nauki.
ul. Szkolna 6 – Szkoła Podstawowa nr 19; kontynuacja nauki.
ul. Zamkowa 9 – koło plastyczne przy Wojewódzkim Domu Kultury „Zamek” prowadzone najpierw przez Eugeniusza Baranowskiego później przez Ryszarda Tkaczyka. W latach 1960–1962 Andrzej Kot uczęszczał do ogniska teatralnego pod kierunkiem Henryka Bisty.
ul. Grodzka 32/34 – przez trzy lata Andrzej Kot uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie poznał Henryka Zwolakiewicza.
ul. Unicka 4 – Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN, gdzie Andrzej Kot terminował jako zecer, tam poznał Tadeusza Budynkiewicza.
ul. Krakowskie Przedmieście 21– praca plastyka-dekoratora w Spółdzielni Usług Fotograficznych i Kulturalno-Oświatowych „Zorza”.
ul. Żwirki i Wigury 6 – praca plastyka-dekoratora w Garnizonowym Klubie Oficerskim.
ul. Dolna Panny Marii 3 – współpraca z Oficyną Drukarską Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
ul. Krakowskie Przedmieście 20 – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki RUCH, gdzie zaopatrywał się w wydawnictwa związane z drukarstwem i typografią.
Węglin – dom prywatny Zbigniewa Jóźwika, z którym się przyjaźnił.
ul. Niecała – pracownia udostępniona przez Teresę Targońską.
ul. Zielona 5 – Galeria A; Lamus historyczny prowadzony przez Małgorzatę Popek.
ul. Narutowicza 4 – pracownia plastyczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego; przyjaźń i współpraca z Jackiem Wałdowskim.
ul. Dominikańska 5 – zakład małej poligrafii przy Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli; przyjaźń z drukarzem Zbigniewem Furmanem.
ul. Krakowskie Przedmieście 2 –  Info-Art pracownia reklamy; przyjaźń i współpraca z Magdaleną Kiełkiewicz i Ireneuszem Madejem.
ul. Peowiaków 12 – pracownia plastyczna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego; przyjaźń i współpraca z Urszulą Kozak, współpraca z redakcją „Niecodzienika Bibliotecznego”.
ul. Braci Wieniawskich 5 – Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 30 i Galeria 31, w której miał pięć wystaw.
ul. Leonarda 18 – Miejska Biblioteka Publiczna filia 26 – galeria prac Andrzeja Kota.
ul. Zielona/ul. Świętoduska – sklep zoologiczny; przyjaźń z Andrzejem Sułkiem.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 – Caritas; zaprzyjaźnione miejsce, gdzie kupował różne stare przedmioty.
ul. Głęboka 8 – pracownia przyznana przez ZPAP w Lublinie (mieściła się w bloku, tzw. Pekinie).
Stare Miasto – mieszkanie prywatne Jarosława Koziary, z którym się przyjaźnił.
ul. Żmigród 1 – Izba Drukarstwa; przyjaźń i wymiana informacji o drukarstwie i typografii.

opracowanie: Alicja Magiera