"Piwnica pod Fortuną"   to unikatowe w skali Europy pomieszczenie zdobione w całości XVII wiecznymi polichromiami o tematyce emblematycznej. Znajdziemy tu rzadkie, jeśli nie jedyne, przeniesienie grafik z wydanego w 1596 roku przez braci de Bry sztambucha "Emblemata Saecularia" na dekorację ścienną. To niezwykłe miejsce można zwiedzać codziennie pod opieką przewodnika, który odkryje przed Państwem sekrety niezwykłej dekoracji i niedawnego odkrycia będących dla niej wzorem przedstawień graficznych. "Piwnica pod Fortuną" podlega pod Lubelską Trasę Podziemną, która jest częścią Ośrodka "Brama Grodzka- Teatr NN", samorządowej instytucji kultury.

"Piwnica pod Fortuną"   to unikatowe w skali Europy pomieszczenie zdobione w całości XVII wiecznymi polichromiami o tematyce emblematycznej. Znajdziemy tu rzadkie, jeśli nie jedyne, przeniesienie grafik z wydanego w 1596 roku przez braci de Bry sztambucha "Emblemata Saecularia" na dekorację ścienną. To niezwykłe miejsce można zwiedzać codziennie pod opieką przewodnika, który odkryje przed Państwem sekrety niezwykłej dekoracji i niedawnego odkrycia będących dla niej wzorem przedstawień graficznych. "Piwnica pod Fortuną" podlega pod Lubelską Trasę Podziemną, która jest częścią Ośrodka "Brama Grodzka- Teatr NN", samorządowej instytucji kultury.

Teatr NN

Aktualności

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w porozumieniu ze współorganizatorami konferencja dotycząca Piwnicy pod Fortuną zostaje odwołana. Mamy nadzieję, że to wydarzenie uda się zrealizować w 2021 roku.