Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Zwycięstwo Solidarności

To był już schyłek PRL-u. Ciemno, depresyjnie i bez nadziei na przyszłość. Rozmowy opozycji i władzy przy Okrągłym Stole wszystko zmieniły.

 

Tomasz Pietrasiewicz

Zwycięstwo Solidarności
Manifestacja Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Lubelskiego z okazji święta 3 Maja 1989 roku, fot. Przemysław Omieczyński, zbiory autora.

Wygranie wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. oznaczało, że Polska znów stała się wolnym krajem. Był to też symboliczny początek końca komunizmu. Było to wreszcie wielkie zwycięstwo „Solidarności”, kończące jej pokojową walkę o wolną Polskę. Bez żadnego zbrojnego powstania i bez rozlewu krwi staliśmy się wolnym krajem, wracającym do europejskiej rodziny państw demokratycznych. Przypomnijmy, że w tym samym dniu w Pekinie doszło do wielkiej masakry studentów, którzy walczyli o polityczne reformy w swojej ojczyźnie.
Można powiedzieć, że potrafiliśmy wykorzystać korzystne dla nas „okno pogodowe”, jakie wtedy powstało w światowej polityce. Związane to było głównie ze zmianami zachodzącymi w ZSRR (tzw. pierestrojka), które w niedługim czasie miały doprowadzić do rozpadu tego imperium.
4 czerwca rozpoczął prawdziwe trzęsienie ziemi w europejskim obozie państw komunistycznych. Jego kulminacją był upadek muru berlińskiego jesienią 1989 roku. To był rok, kiedy oczy całego świata były zwrócone na Polskę. Wszyscy powtarzali z podziwem i uznaniem: „Solidarność” i Lech Wałęsa.

Ten najważniejszy od roku 1918 zwrot w dziejach Polski mógł się dokonać tylko dzięki temu, że potrafiliśmy ze sobą rozmawiać i osiągnąć polityczny kompromis. Był to wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego, będącego fundamentem „Solidarności”. Bez społecznej samoorganizacji, bez zaangażowania się setek tysięcy ludzi w bezkrwawą rewolucję nie udałoby się nam.

Symbolicznym ukoronowaniem wyboru dokonanego przez społeczeństwo 4 czerwca 1989 roku było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Tym samym staliśmy się częścią wielkiego politycznego projektu, który przyniósł powojennej Europie pokój i dobrobyt.

 

Słowa kluczowe