Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Unia dwóch kobiet

To był słoneczny, październikowy czwartek. Rok 2011. Ciepło, na tyle, że można było założyć lekki płaszcz. Krótko po godz. 11 wyszłam z Tomkiem Pietrasiewiczem z Bramy Grodzkiej [dyrektor Ośrodka – red.]. Najpierw poszliśmy po kwiaty, potem na dworzec kolejowy, aby przywitać Julię Hartwig. Poetka zawsze do Lublina przyjeżdżała pociągiem. Tym razem powód podróży do rodzinnego miasta był podwójny – jej 90. urodziny i 90-lecie III Liceum Ogólnokształcącego, którego była absolwentką.

Joanna Zętar

Unia dwóch kobiet
Julia Hartwig w towarzystwie Beaty Nowak, swojej sekretarz Anny Piotrowskiej i Tomasza Pietrasiewicza podczas pobytu w Lublinie, 6 października 2011 roku, fot. Marcin Fedorowicz [zbiory Archiwum Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”].

Na Julię Hartwig na dworcu czekała z nami dyrekcja, nauczyciele i uczniowie III LO. Nieopodal dworca – zabytkowy trolejbus „Ziutek”, bo jedną z przygotowanych przez nas niespodzianek dla Julii Hartwig był przejazd „Ziutkiem” pod Bramę Krakowską. W trolejbusie cały czas rozmawialiśmy o Lublinie, jego teraźniejszości i przeszłości. Rozmawialiśmy też w drodze spod Bramy Krakowskiej do hotelu.

Na zdjęciu, które prezentujemy w PA.RZE widać moment, w którym rozmawiają ze sobą dwie niezwykłe kobiety – Julia Hartwig i Beata Nowak. Wybitna poetka i wybitna nauczycielka. Pamiętam, że mówiły o Lublinie i o szkole, którą jedna z nich ukończyła, a druga w niej uczyła. Obie panie dziś nie żyją, ale ich dorobek i działalność są bardzo ważną częścią historii Lublina.

Julia Hartwig to jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, była także pisarką, eseistką i tłumaczką z języka francuskiego i angielskiego. Urodziła się w Lublinie. Tu uczęszczała do Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, w którym zdała maturę w 1939 r. W 1936 r., w szkolnym piśmie „W Słońce” opublikowała swój pierwszy wiersz. Julia Hartwig Lublinowi poświęciła kilkanaście wierszy i eseje publikowane w albumach fotograficznych brata – Edwarda Hartwiga. Zmarła w lipcu 2017 r.

Beata Nowak pochodziła z Podkarpacia, ale swoje życie związała z Lublinem. Była polonistką w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej. Pomysło-dawczyni i redaktor naczelna szkolnej gazety „Sensor” oraz twórczyni i koordynatorka Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich. Beata Nowak zmarła we wrześniu 2017 r. po długiej walce z chorobą, w której do końca wspierali ją jej uczniowie. Dla nich była nie tylko nauczycielem przekazującym wiedzę, ale też mistrzem i przyjacielem.