Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN
Szkoły Drugiej Rzeczypospolitej - Marzena Gałecka

Szkoły Drugiej Rzeczypospolitej - Marzena Gałecka

W odrodzonej Polsce dzień rozpoczęcia nauki w szkołach wszystkich typów: powszechnych, średnich, zawodowych i seminariach nauczycielskich przypadający na 1 września był spuścizną okresu zaborów. Była to bowiem tradycja rosyjska, której po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie zmieniono.

 

Marzena Gałecka

Czytaj więcej

Słowa kluczowe