Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN
Der jontew fun Pojlens frajhajt. Święto polskiej wolności

Der jontew fun Pojlens frajhajt. Święto polskiej wolności

W publicystyce gazety „Lubliner Tugblat” (Dziennik Lubelski), dotyczącej stosunku do polskiej państwowości, odwoływano się najczęściej do idei otwartej, demokratycznej i wielonarodowościowej Rzeczypospolitej, w której wszyscy mieszkańcy, w tym także Żydzi, cieszyć się będą jak najdalej posuniętą swobodą praw obywatelskich. Wzbudzając tendencje i uczucia patriotyczne, kierunkowano je na ten właśnie tor, akcentując przede wszystkim te elementy w polskiej tradycji historycznej, w których idee wolności, równości i sprawiedliwości społecznej wyrażały się w sposób najbardziej wyraźny i jednoznaczny.

Adam Kopciowski

Czytaj więcej

Słowa kluczowe