Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata.

 

Teatr NN

Afisz zapowiadający wizytę Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Afisz zapowiadający wizytę Józefa Piłsudskiego w Lublinie, która w ostatnim momencie została odwołana z powodu jego choroby.  Naczelnik przyjechał do Lublina z oficjalną wizytą dopiero 11 stycznia 1920 roku.

Afisz zapowiadający wizytę Józefa Piłsudskiego w Lublinie
Przyjazd Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do Lublina w dniu 21-ym bież[acego]mies[iąca]/Związek Kółek Rolniczych Ziemi Lubelskiej/ Lublin, 10 X 1919 (Lublin: Druk. Lubelskiej Spółki Wydawniczej) 67,3x41,5 cm. Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Słowa kluczowe